ONL-dyslexie behandeling.

De praktijk biedt dyslexie-behandelingen aan via Onderwijszorg Nederland. Dat betekent dat wanneer er een vermoeden bestaat dat uw kind dyslectisch is, u dit kunt laten onderzoeken door het HCO in Den Haag. Na het onderzoek kan dan een behandeling gestart worden bij de RT-Praktijk Buitenrust.

Zowel het onderzoek als de  behandeling worden vergoed vanuit de gemeente. Er moet dan wel sprake zijn van ernstige, enkelvoudige dyslexie.

Zie voor meer informatie: www.onderwijszorgnederland.nl

De praktijk staat ingeschreven in het register medebehandelaar dyslexie in de zorg van het www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl

Uit het visitatie-verslag van de hoofdbehandelaar van het HCO (sept. ’15):

  1. Interactie met de leerling

Bernadette zorgt voor een goede sfeer met de leerling waarin ze zich veilig en gehoord voelt. Bernadette houdt de balans met de inhoud van de behandeling en de ruimte voor het verhaal van de leerling goed in de gaten.