Wat biedt de RT-praktijk Buitenrust?

Voor leerlingen op de basisschool, regio Haaglanden,  biedt de RT-praktijk Buitenrust individuele begeleiding bij leerproblemen. Aan de hand van het intake gesprek met de ouder (-s), gegevens van school en eventueel af te nemen toetsen, wordt bepaald waar uw kind hulp bij nodig heeft. Hierbij speelt het kind zelf ook een grote rol: wat ervaart hij of zij als moeilijk? Wat gaat er goed?

De RT-praktijk Buitenrust richt zich op leesproblemen (technisch en begrijpend lezen), rekenproblemen, spelling, dyslexie en dyscalculie. Het gaat hierbij om evidence-based hulp op ondersteuningsniveau 3.

Tevens kan een onafhankelijke niveau-bepaling plaatsvinden, voor rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling.

Centraal staat het bevorderen van het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerling. Vaak zijn er al veel negatieve ervaringen opgedaan en is er een negatieve spiraal ontstaan. Mocht er sprake zijn van ernstige (faal-) angstklachten, dan kunnen het Vriendenprogramma (vanaf 14 jaar) of het programma Je Bibbers de Baas (9-13 jaar) uitkomst bieden. De praktijk biedt deze aan op individuele basis.

Remedial Teaching aan huis. Indien nodig kan de RT bij u thuis plaats vinden. Voorwaarde is wel dat er in een rustige omgeving gewerkt kan worden.

Neem gerust contact op om de diverse mogelijkheden of vragen te bespreken.

Ervaring van G. (jongen, groep 7, Begrijpend Lezen): “Ik vond dit een leuk jaar en ik vond dat je heel positief was en heel aardig. En soms speelden we ook nog wat spelletjes en dat vond ik ook heel leuk. Bedankt voor de bijles.”