Wanneer.

In principe vindt de Remedial Teaching na schooltijd plaats, bij voorkeur op een vast tijdstip. Indien de school daarvoor toestemming geeft, kan ook onder schooltijd RT worden gegeven. Dit moet u altijd eerst overleggen met de schooldirectie.

Tijdens de schoolvakanties is de praktijk gesloten.