Werkwijze van de RT-praktijk.

De RT-praktijk biedt individuele hulp aan leerlingen met lees-, spelling- en/of rekenproblemen en begeleidt leerlingen met dyslexie. Daarbij ligt de nadruk vooral op het plezier in het leren. Veel kinderen zijn het plezier in het leren kwijt geraakt doordat zij te vaak met hun “falen” zijn geconfronteerd. Ik ga uit van wat de leerling kan en zoek aansluiting bij zijn of haar belevings- en interesseniveau. Daarbij gebruik ik aansprekende methodes, afwisselende oefeningen en de meest recente en aantrekkelijke educatieve software.

Belangrijkste steekwoorden zijn: vertrouwen, veiligheid, geloof in eigen kunnen en maatwerk. Ieder mens/kind is uniek! En dan wordt leren Leuk.

De werkwijze van de RT-Praktijk Buitenrust is gebaseerd op het handelings- en oplossingsgericht werken. Afstemming met iedereen die bij het kind is betrokken en aandacht voor de positieve kenmerken van het kind zijn daarbij uitgangspunt.

Globaal zijn de volgende stappen te onderscheiden:

  1. intakegesprek: met de ouders en/of het kind. Inventarisatie van de hulpvraag.
  2. pedagogisch-didactisch onderzoek: (indien nodig) bepalen van het niveau van uw kind, met genormeerde toetsen. Wat vindt de leerling moeilijk?
  3. advies/handelingsplanning: opstellen van een handelingsplan met meetbare leerdoelen.
  4. begeleiding: m.b.v. evidence-based technieken en methoden.
  5. evaluatie: na ong. 3 maanden, wat is de vooruitgang?

In een logboek/schrift, dat mee naar huis gaat, wordt bijgehouden waaraan is gewerkt en wat het huiswerk is.