Waarom Remedial Teaching?

Veel scholen vinden extra zorg aan leerlingen met leerproblemen belangrijk. In de praktijk blijkt echter dat dit moeilijk vorm te geven is. De groepen zijn groot, problemen van andere leerlingen vragen meer aandacht of de benodigde tijd of expertise ontbreken. Ook door Corona zijn achterstanden ontstaan, m.n. in de basisvaardigheden voor rekenen en taal.

De RT-praktijk Buitenrust biedt individuele aandacht. Er is veel aandacht voor de positieve kenmerken van een leerling, het bevorderen van het zelfvertrouwen staat centraal.

De praktijk levert maatwerk: uitgaand van het kind en zijn of haar mogelijkheden, begeleiding in nauwe samenspraak met de ouders, in een rustige omgeving. Er is ook ruimte voor overleg met school, maar altijd in overleg met de ouders.

Ouders van M. (meisje, groep 8, rekenen en spelling): “Het schooladvies is Havo geworden, ze is er zelf heel blij mee en wij natuurlijk ook. Leuk om te zien dat ze zich zo ontwikkeld heeft, mede dankzij jou.”

Moeder van C. (meisje, groep 8, dyslexie): “C. heeft het goed gedaan op de IEP-toets, wij zijn erg trots op haar. Dank voor de lessen die je drie jaar lang hebt gegeven.”