Waarom Remedial Teaching?

Veel scholen vinden extra zorg aan leerlingen met leerproblemen belangrijk. In de praktijk blijkt echter dat dit moeilijk vorm te geven is. De groepen zijn groot, problemen van andere leerlingen vragen meer aandacht of de benodigde tijd of expertise ontbreken. Individuele aandacht voor leerlingen met misschien wat minder grote problemen, is iets wat scholen vaak moeilijk kunnen bieden.

De RT-praktijk Buitenrust kan deze individuele aandacht voor deze leerlingen wel bieden. Er is veel aandacht voor positieve kenmerken van de leerling en het bevorderen van het zelfvertrouwen staat centraal.

De praktijk levert maatwerk: uitgaande van het kind en zijn of haar mogelijkheden, begeleiding in nauwe samenspraak met de ouders, in een rustige omgeving. Er is altijd ook  ruimte voor overleg met school, maar altijd na overleg met de ouders.

Referenties:

Onze dochter (12) heeft het afgelopen jaar (’15-’16) op afstand in Canada via Skype dyslexie begeleiding gehad van Bernadette Verhagen. Wij waren elke paar maanden onder de indruk van de vooruitgang die onze dochter met lezen en spelling maakte en uiteindelijk op het niveau van groep 8 is geëindigd, iets wat we ons aan het begin van het jaar niet hadden kunnen voorstellen. De flexibiliteit van Bernadette om op ongebruikelijke Nederlandse tijden met onze dochter aan de slag te gaan, haar professionele aanpak en geduldige rustige werken met Loïs vielen ons bijzonder op. De overgang naar het tweetalig VWO in Nederland afgelopen zomer is mede door de extra ondersteuning vlekkeloos verlopen en de resultaten van onze dochter op het gebied van Nederlands zijn boven het gemiddelde van haar klas. Wij bevelen Bernadette van harte aan, als docent en als professional op het gebied van dyslexie.

 

Onze dochter is begin groep 7 (‘16) begonnen bij Bernadette met RT voor dyslexie. Bernadette wisselde veel verschillende oefeningen (werkwoordspelling, begrijpend lezen, technisch lezen, op tempo) met elkaar af, waardoor het nooit saai werd. Oefeningen met een competitief- of spelcomponent werkten heel goed bij onze dochter. Ze werd niet overvraagd qua thuis oefenen, ze moest er zeker wel thuis wat aan doen, maar het was geen te zware belasting. Onze dochter vond het vooral heel fijn om te merken dat wat ze bij Bernadette oefende, dat dat gelijk resultaat gaf.
Wij als ouders vonden de doelstellingen in de geplande aanpak helder en de terugkoppeling die we kregen ook. Daarnaast was het super flexibel dat Bernadette zowel een periode bij ons thuis kon afspreken, als later op school onze dochter kon begeleiden. Al met al heeft onze dochter anderhalf jaar met plezier samengewerkt met Bernadette en het resultaat mag er zijn. Laila rondt haar basisschool (‘18) op goed niveau af; AVI uit en Cito’s echt goed gemaakt. Dankjewel Bernadette