Waarom Remedial Teaching?

Veel scholen vinden extra zorg aan leerlingen met leerproblemen belangrijk. In de praktijk blijkt echter dat dit moeilijk vorm te geven is. De groepen zijn groot, problemen van andere leerlingen vragen meer aandacht of de benodigde tijd of expertise ontbreken. Individuele aandacht voor leerlingen met misschien wat minder grote problemen, is iets wat scholen vaak moeilijk kunnen bieden.

De RT-praktijk Buitenrust kan deze individuele aandacht voor deze leerlingen wel bieden. Er is veel aandacht voor positieve kenmerken van de leerling en het bevorderen van het zelfvertrouwen staat centraal.

De praktijk levert maatwerk: uitgaande van het kind en zijn of haar mogelijkheden, begeleiding in nauwe samenspraak met de ouders, in een rustige omgeving. Er is ook ruimte voor overleg met school, maar altijd na overleg met de ouders.

Ouders van M. (meisje, groep 8, rekenen en spelling): “Het schooladvies is Havo geworden, ze is er zelf heel blij mee en wij natuurlijk ook. Leuk om te zien dat ze zich zo ontwikkeld heeft, mede dankzij jou.”